Wat betekent het nu wanneer je met long covid klachten uitgevallen bent in je werk?


De consequenties van long covid

In een eerdere blog hebben we nadere uitleg gegeven over wat long covid is en wat de lichamelijke klachten hiervan kunnen zijn. In deze blog willen we verder aandacht geven aan de impact van long covid met betrekking tot werk.

De Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer je vanwege fysieke of mentale klachten uitvalt in je werk en wanneer het verzuim voor langere duur gaat zijn, dan krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet stelt dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer. Doel is dat de werknemer via een tijdige en juiste aanpak zo snel en volledig mogelijk weer aan het werk kan. De klachten behorende bij long covid staan juist een snelle en volledige terugkeer in eigen of aangepast werk vaak in de weg. Daarmee dat werkhervatting vaak niet of lastig gaat en tot frustratie en onbegrip kan leiden.

Wat betekent het nu wanneer je met long covid klachten uitgevallen bent in je werk?

De Wet Verbetering Poortwachter zegt dat een werkgever 104 weken het loon van de verzuimende werknemer moet doorbetalen. Dit is minimaal 140% van het loon dat de werknemer verdient. Vaak is dit echter in het eerste jaar 100% en in het tweede ziektejaar 70%. Echter, dit is per werkgever afhankelijk, dus is het goed om dit tijdig na te vragen. Gedurende deze 104 weken dienen werkgever en werknemer samen de re-integratiemogelijkheden van de werknemer te onderzoeken. Hierbij worden ze ondersteund door een bedrijfsarts. In eerste instantie worden dan de mogelijkheden bij de eigen werkgever onderzocht, waarbij wordt gekeken naar het eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever. Deze activiteiten vallen onder het Spoor 1 traject. Wanneer nu blijkt dat re-integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is, dan dienen ook de mogelijkheden bij een andere werkgever actief onderzocht te worden. Dit is het zogenaamde Spoor 2 traject. Werknemer kan hierbij ondersteund worden door een arbeidsdeskundige en een re-integratieadviseur. Alles is er dan nog steeds op gericht om de verzuimende werknemer weer terug te re-integreren op de arbeidsmarkt. Gedurende het tweede ziektejaar en wanneer er nog geen sprake is van herstel of re-integratie in werk, dan zal de werknemer een aanvraag voor een WIA-uitkering moeten doen bij het UWV. Deze zullen dan een beoordeling doen over de arbeidsmogelijkheden van de werknemer en op basis hiervan wordt er wel of geen WIA-uitkering aan de werknemer toegekend. Na de genoemde 104 weken zal de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigen en kan het dienstverband ook beëindigd worden. Daarmee dus dat long covid niet alleen fysieke en mentale uitwerking op de gezondheid heeft, maar daarnaast ook nog eens forse financiële impact kan hebben.

ICL Arbeid | ICL Fysio

ICL Arbeid is een multidisciplinair centrum, gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Bij ons kunnen  werknemer, werkgever en verwijzers terecht met uiteenlopende vraagstukken in het kader van preventie, arbeidsrevalidatie en arbeidsre-integratie.  

Indien u long covid klachten heeft kunt u bij ICL Arbeid terecht voor ondersteuning in uw re-integratie in werk. Onze arbeidsdeskundigen en re-integratieadviseurs kunnen u en uw werkgever begeleiden en adviseren in uw vragen rondom werk en inkomen. Ook kunt u bij onze collega’s van ICL Fysio begeleiding krijgen voor uw fysieke klachten en wordt u ondersteund bij het opbouwen van uw belastbaarheid. Dit fysiotraject kan worden vergoed vanuit de basisverzekering (tot augustus 2022), hiervoor dient wel door een arts of specialist worden vastgelegd dat u een COVID-19 besmetting heeft gehad. Bij een vergoeding vanuit de basisverzekering geld wel dat het eigen risico wordt aangesproken.

Neem contact met ons op

Aanbevolen voor jou

In de kijker

FAQ

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij ICL vind je alle specialistische hulp onder één dak. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Contacteer ons