Een arbeidsdeskundige laat werkgever en werknemer denken in mogelijkheden


Een arbeidsdeskundig onderzoek kan van grote waarde zijn, maar wat moet je erover weten en wanneer zet je het in? In deze blog lichten we het toe! 

Advies, persoonlijk en op maat

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige de werknemer en werkgever over de re-integratiemogelijkheden. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek doet een arbeidsdeskundige een objectief oordeel geven omtrent de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. Aan de hand van gesprekken wordt door de arbeidsdeskundige advies gegeven over werkhervatting in eigen werk, eventueel met aanpassingen, of ander werk. 

Wanneer zet je een arbeidsdeskundig onderzoek in? 

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak door bedrijfsartsen geadviseerd en door werkgevers ingezet bij langdurige ziekte. Het moment dat hiervoor veelal voor gekozen wordt is rondom de datum dat de werknemer één jaar ziek is. Hierin bestaan echter meerdere mogelijkheden:

  1. Het wordt al snel na de ziekmelding duidelijk dat terugkeer in het eigen werk niet mogelijk is
  2. Bij regelmatig kortdurend verzuim kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitsluitsel bieden in de passendheid van het huidige werk en kan worden bekeken welke factoren invloed uitoefenen op de frequente ziekmeldingen
  3. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan worden ingezet als preventie van verzuim. Er is dan nog geen sprake van een ziekmelding, maar er wordt wel aan de passenheid van het eigen werk getwijfeld. 

Welke vragen worden door de arbeidsdeskundige beantwoord?

- Is de werknemer geschikt om alle taken en verantwoordelijkheden weer op te pakken binnen het eigen werk? 

-Is het bestaande werk voor de werknemer aan te passen, eventueel met voorzieningen of hulpmiddelen, zodat de uitvoer ervan wel mogelijk is?

-Als ook dat niet tot de mogelijkheden behoort, wat zijn dan de interne re-integratiekansen in passend werk bij de eigen werkgever (spoor 1)?

-Welke mogelijkheden zijn er voor ander passend werk buiten de eigen organisatie (spoor 2)?

Is een arbeidsdeskundig onderzoek wettelijk verplicht?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is geen wettelijke verplichting binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV hecht echter wel grote waarde aan het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek. Werkgever en werknemer zijn verplicht om de nodige inspanningen te verrichten op het gebied van re-integratie.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan opgenomen worden in het re-integratiedossier en is daarom van grote waarde. De mogelijkheid om terug te keren wordt namelijk objectief onderzocht en indien daar geen mogelijkheden voor zijn, dan geeft de arbeidsdeskundige advies over wat wel tot de mogelijkheden behoort. De kans is daarom groot dat als een werkgever geen arbeidsdeskundig onderzoek uit laat voeren dat er een loonsanctie wordt opgelegd. 

Maud Smeets, HR-adviseur Mosa Lira, over de samenwerking met ICL Arbeid

Wij werken nu al een aantal jaren samen met ICL Arbeid. Wij ervaren onze samenwerking als zeer prettig en waardevol. Het is heel fijn om te werken met een vaste partner die onze organisatie kent en op de hoogte is van de ontwikkelingen die binnen onze organisatie spelen. Dit maakt dat we altijd snel kunnen schakelen en vraagstukken proactief worden opgepakt. Door de brede dienstverlening van ICL Arbeid kunnen we met heel veel vraagstukken bij hun terecht, wat maakt dat ICL Arbeid een echte sparringpartner is. Wij zijn heel tevreden over onze samenwerking en de succesvolle trajecten.

Geïnteresseerd in wat de ICL Arbeid arbeidsdeskundige voor uw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsdeskundigen Ingrid Philippen of Gaston Pijls via info@iclimburg.nl of bel via 043-3030040. 

Meest Recente Posts

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo word je altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

Lees vorige berichten

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij ICL vind je alle specialistische hulp onder één dak. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.