Vroege Interventie

VROEGE INTERVENTIE

ICL Arbeid werkt samen met Adelante Arbeid om langdurig arbeidsverzuim te voorkomen

De gevolgen van een gezondheidsprobleem kunnen van (grote) invloed zijn op de mogelijkheden tot het verrichten van werk. Het landelijk netwerk Vroege Interventie revalidatiezorg is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een combinatie van fysiek en psychisch gezondheidsprobleem.

We spreken hierbij over a-specifieke klachten. ICL Arbeid voert als onderaannemer van Adelante Arbeid Vroege Interventietrajecten uit.

Arbeidsrevalidatie

Doel

Het doel van onze ondersteunen is dat mensen met hun gezondheidsprobleem weer gaan participeren in het arbeidsproces. Werk voorziet in autonomie, een sociaal netwerk en inkomen. Werk is daarom een belangrijk onderdeel in het leven van de meeste mensen. De persoonlijke gevolgen van langdurig arbeidsverzuim zijn dan ook vaak groot.

Arbeidsrevalidatie

Onze diagnostiek heeft als doel om een snelle, efficiënte manier te beoordelen welke vorm van arbeisrevalidatie de cliënt dient te volgen. Middels een multidisciplinaire aanpak wordt gericht gewerkt om geconstateerde beperkingen op te heffen of beheersbaar te maken, zodat deelname aan het arbeidsproces wordt gerealiseerd. 

Diagnostiek

De cliënt wordt gezien door de revalidatiearts. De revalidatiearts bepaalt of ons programma geschikt is voor de cliënt. Indien dit het geval is komt de cliënt in aanmerking voor een multidisciplinair onderzoek. Deze diagnostiek bestaat uit een medisch-, fysiek-, psychologich-, sociaal onderzoek en een inventarisatie van de arbeidssituatie dat door verschillende professionals wordt uitgevoerd. 

De factoren die de arbeidsbelastbaarheid beïnvloeden worden in kaart gebracht. Na een eindgesprek met de cliënt ontvangt de verwijzend arts de eindrapportage met een advies voor een te volgen re-integratietraject. De werkgever ontvangt een beknopte werkgeversversie. Op deze manier wordt snel inzicht geboden in de mogelijkheden. 

Revalidatie

Onze methode is ontwikkeld in samenwerking met een aantal zorgverzekeraars. Alles in deze revalidatie is gericht op het vergroten van de (arbeids)belastbaarheid en het bevorderen van re-integratie. Uiteraard wordt ook de werkplek bezocht. Snelle terugkeer in het arbeidsproces is onze ambitie. Onze methodiek bestaat uit trainingsonderdelen die de cliënt zowel fysiek als mentaal sterker maken en inzicht geven in de relatie tussen gedrag, prestaties en ziekteverzuim. ​​​​​​​

Inclusiecriteria

A-specifieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, al dan niet gecobineerd met psychosociale problematiek.

Reguliere eerste- en/of tweedelijns zorg is ingezet zonder afdoende resultaat.

Ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire revalidatie aanpak.

Gedragsmatige aanpak is wenselijk.

Cliënt heeft langer dan vier weken klachten.

Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk) arbeidsverzuim.

Voldoende motivatie.

Bereidheid van de cliënt tot het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

Aanmeldprocedure

De bedrijfsarts, de huisarts of de medisch specialist kan beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor ons programma. Aanmelden kan via onze website. 

Bekostiging

Vroege Intervenie partners kunnen voor zorg gerelateerde producten alleen declareren bij de zorgverzekeraar als er een persoonlijke AGB code van de verwijzer wordt opgegeven. De re-integratieactiviteiten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid. 

ICL arbeid en Vroege Interventie

Al vanaf september 2019 voert ICL arbeid in samenwerking met Adelante Arbeid Vroege Interventietrajecten uit. De intake, oftewel Quickscan, wordt uitgevoerd in Hoensbroek, maar het opvolgende revalidatietraject kan worden gevolgd in onze vestiging te Maastricht aan de Leidenlaan 14.​​​​​​​

Contacteer Ons

In de kijker

FAQ

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij ICL vind je alle specialistische hulp onder één dak. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Contacteer ons