Jobcoaching

Jobcoaching

Samen werken aan zelfstandigheid 

Werknemers die belemmeringen ervaren vanwege een arbeidsbeperking kunnen een beroep doen op de dienst jobcoaching van ICL arbeid. Onder arbeidsbeperking verstaan we de fysieke en/of mentale problematiek die werknemers bij hun werk ervaren. Uitgangspunt is dat met de individuele en op maat gemaakte dienstverlening het mogelijk is dat de medewerker werkzaamheden (weer) zelfstandig gaat uitvoeren.

ICL helpt u graag op weg

Duurzame inzetbaarheid 

De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden zodat zelfstandige deelname aan arbeid mogelijk wordt en blijft. Het optimale resultaat is om de werknemer geheel zelfstandig te laten functioneren.

De jobcoach blijft beschikbaar om zo nodig te begeleiden op de werkplek met het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden of als zich problemen voordoen. Werkgevers ontbreekt het namelijk vaak aan tijd en de benodigde expertise daarvoor.

Wat doet een jobcoach?

Procesgericht begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de werknemer;

De jobcoach stimuleert de werknemer tot ontwikkeling; 

De jobcoach signaleert wat aansluit bij en opgepakt wordt door de werknemer en borduurt daarop voort; 

Niet alleen de werknemer wordt begeleid door de jobcoach, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt); 

Ziekteleer, beperkingen kunnen vertalen naar mogelijkheden (niet ziekte zelf centraal stellen); 

Doelgroep, mensen die “langdurige” ondersteuning nodig hebben bij in de persoon gelegen factoren.

In de kijker

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Vraag het ons!

Ons multidisciplinaire team helpt u op  verschillende vlakken. Van preventie tot arbeidsrevalidatie, van spoor 1 begeleiding tot arbeidsdeskundige onderzoeken en van spoor 2 begeleiding tot outplacement en jobcoaching. Bij ICL vind u alle specialistische hulp onder één dak. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.

MAIL ONS