Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

De haalbaarheid van een spoor 2 begeleidingstraject

Wegens ziekte kan het voorkomen dat je je eigen werk niet kunt hervatten. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) schrijft voor dat dan een externe partij moet worden ingeschakeld om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te bekijken. Een haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om voorafgaand aan een spoor 2 begeleidingstraject te bepalen of de inzet hiervan zinvol, haalbaar en realistisch is.

Het uitgangspunt van een haalbaarheidsonderzoek is het medisch arbeidsdeskundig oordeel, zoals herleid kan worden uit arbeidsdeskundig onderzoek, het belastbaarheidsprofiel (FML), opgesteld door de bedrijfsarts en alle aanverwante documentatie aangaande werknemer en desbetreffende medische problematiek(en).

De haalbaarheid van een spoor 2 begeleidingstraject

Wegens ziekte kan het voorkomen dat eigen werk niet hervat kan worden. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) schrijft voor dat dan een externe partij moet worden ingeschakeld om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te bekijken. Een haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om voorafgaand aan een spoor 2 begeleidingstraject te bepalen of de inzet hiervan zinvol, haalbaar en realistisch is. Het onderzoek wordt aangevraagd op basis van informatie over uw belastbaarheid. 

De uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage waarin de gehele situatie van de medewerker uitgebreid geëvalueerd word. Dit resulteert in een concreet advies op basis waarvan jouw werkgever een verantwoorde keuze kan maken over eventuele vervolgstappen. Indien nodig wordt de rapportage mondeling toegelicht.

Uit het haalbaarheidsonderzoek kan naar voren komen dat er geen bemiddelingsmogelijkheden zijn. In dat geval wordt geadviseerd om het UWV in te schakelen voor een deskundigenoordeel. Het doel daarvan is om (tijdelijk) vrijstelling te krijgen voor een spoor 2-traject. Als duidelijk wordt dat een spoor 2 re-integratie wel zinvol en reëel is, kan dit in nader overleg worden ingezet en vormgegeven.

Contacteer ons

In de kijker

FAQ

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij ICL vind je alle specialistische hulp onder één dak. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Contacteer ons