Chronische pijn - wat is het en wat kan je eraan doen?


Wat is pijn?

Pijn is een belangrijk beschermingsmechanisme van ons lichaam! Bij het koken brandt je je vinger aan de pan. Auw.. direct trek je je vinger terug om erger te voorkomen. De dagen erna blijft het gebied rondom de plek waar je je vinger hebt gebrand gevoelig tot het volledig hersteld is. 
Deze acute pijn ontstaat bij schade aan weefsel van ons lichaam. Het zorgt ervoor dat je rust neemt of bepaalde bewegingen even niet meer maakt zodat het weefsel kan herstellen. Normaal duurt dit enkele dagen of weken en zal de pijn vanzelf weer weggaan.

Chronische pijn: wat als de pijn niet meer vanzelf weggaat?

Blijft de pijn langer dan drie maanden aanwezig? Dan spreekt men van chronische pijn. In Nederland ervaart 1 op de 5 mensen chronische pijn. Als pijn al zo lang aanwezig is wordt er vaak geen relatie meer gevonden tussen weefselschade en de ervaren pijn. Het herstel van het weefsel heeft al opgetreden, maar pijnklachten blijven aanwezig. 

Om beter te begrijpen wat chronische pijn is, kijken we allereerst naar de definitie van pijn volgens het International Association of the Study of Pain (IASP): 'Pijn is een onaangename, sensorische en emotionele ervaring die in verband wordt gebracht met bestaande/ dreigende weefselbeschadiging of wordt omschreven in termen van weefselbeschadiging. De aanwezigheid van weefselbeschadiging is overigens niet noodzakelijk om van pijn te kunnen spreken.'

Pijn is dus niet alleen een fysiologisch proces, maar ook een emotioneel proces. Wanneer er weefselschade ontstaat of dreigt gaat er een signaal van de plek waar het gebeurt, via de zenuwuiteinden, via je ruggenmerg naar je hersenen. Je hersenen geven een betekenis aan dit signaal en maakt de beslissing of je daadwerkelijk pijn voelt of niet. Vanaf de plek waar de pijn ontstaat tot aan je hersenen is het signaal dus eigenlijk nog geen pijn. Pas in je hersenen wordt het signaal omgezet naar pijn. Hierdoor kunnen ook psychische en sociale factoren bijdragen een het in stand houden van pijnklachten. 

Pijn is een subjectieve ervaring. Iedereen heeft zijn eigen pijn! 

Symptomen chronische pijn

  • Pijn die aanwezig blijft na normale herstelperiode;
  • Pijn waar geen duidelijke oorzaak meer voor is;
  • Pijn is wijdverspreid;
  • Pijnstillers helpen onvoldoende.

Wat kan ICL Arbeid voor jou betekenen?

Als je chronische pijn ervaart heeft dit een grote invloed op je dagelijks leven. Constant aanwezige pijn beperkt je het uitvoeren van huishoudelijke taken, het uitvoeren van je werk, het beoefenen van sport of het onderhouden van sociale contacten. Hierdoor kun je het gevoel ervaren dat je de controle over je eigen leven kwijt raakt. 

Binnen ICL Arbeid kunnen we je helpen om deze grip weer terug te krijgen. Een behandeling zal gericht zijn op de omgang met de pijn en het verbeteren van uw activiteiten. Hieronder vindt je een korte opsomming wat aanbod zal komen in de behandeling.

  • Pijneducatie: belangrijk is dat je pijn beter gaat begrijpen en minder bang zult worden om schade aan te richten. Hierdoor kun je juist meer controle krijgen over de pijn.
  • Samen bepalen we doelen om aan te gaan werken waarbij we middels graded activity deze gaan bereiken.
  • Aandacht voor omgaan met stress, slaaphygiëne en fysieke activiteit. 
  • We zullen je leren om je te richten om de het geen wat je, ondanks de pijnklachten, kunt doen. Het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid, het hanteren van de eigen grenzen en hier met andere over de communiceren. Dit alles om te zorgen dat pijn niet al overheersend is in je dagelijks leven en er weer ruimte komt om te genieten.

Aanbevolen voor jou

In de kijker

FAQ

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij ICL vind je alle specialistische hulp onder één dak. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Contacteer ons