Werkfit maken

Kennismakingsgesprek met de re-integratiecoaches.jpg

ICL arbeid re-integratiecoach

Bij ICL kunnen mensen met een AG, arbeidsongeschiktheidsuitkering (waaronder WIA-, WGA-, WAO-, Wajong-  of WAZ-uitkering) of een ZW, ziektewetuitkering, terecht via UWV voor het 'Werkfit maken' programma. Voordat je voor een coach kiest, biedt het UWV je drie bedrijven aan waar je heen kunt gaan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze re-integratiecoach plant dan een gesprek met je in waarin hij/zij ruimschoots de tijd pakt om kennis met je te maken en eventuele vragen te beantwoorden.  

 

Werken aan de terugkeer naar het arbeidsproces

Binnen het traject 'Werkfit maken' gaat de re-integratiecoach met je aan de slag om je klaar te stomen voor de terugkeer naar het arbeidsproces. Indien nodig kan de re-integratiecoach aanvullende hulp inschakelen van de fysieke of psychosociale trainers binnen ons team. De re-integratiecoach kijkt samen met je naar je huidige plek in de arbeidsmarkt en hoe we deze gezamenlijk kunnen verbeteren.

 

Verloop Werk-fit maken traject

Je gaat allereerst een intakegesprek met de re-integratiecoach aan. Samen met de persoonlijke begeleider, bespreek jij hoe het re-integratieplan 'Werkfit maken', uitgevoerd gaat worden. Vooraf geven we inzicht in hoe je programma eruit gaat zien en maken we afspraken met je voor de contactmomenten. Indien de fysieke trainer bij de begeleiding betrokken wordt plannen we de dagen en tijden in waarop je fysiek komt trainen en worden er indien de psychosociale trainer betrokken wordt individuele gesprekken ingepland. Dit alles om het voor jou zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk te maken.  

Tijdens het 'Werkfit maken' programma ga je mogelijk ook in gesprek met een psychosociaal trainer, indien nodig of gewenst. Aan de hand van jouw persoonlijke werkplan of plan van aanpak wordt een aantal individuele gesprekken ingepland. De gesprekken worden altijd zoveel mogelijk rondom je afspraken met de re-integratiecoach ingepland, zodat het voor jou zo efficiënt mogelijk qua tijd wordt gemaakt. 

 

Een programma op maat

Iedereen is anders, heeft een andere (zorg)vraag, wensen en behoeften, waardoor een op maat gemaakt en persoonlijk programma essentieel is. Het fysieke trainingsprogramma wordt tijdens de duur van jou programma meerdere malen aangepast om je gemotiveerd en uitgedaagd te houden, altijd rekening houdend met je fysieke belastbaarheid. Individueel en op maat! 

 

Fysieke en psychosociale training

Onze fysieke en psychosociale trainingen worden zowel in Maastricht als in Parkstad georganiseerd. De fysieke trainingen zijn op vaste dagen en vaste tijden wat helpt om een bepaald ritme te realiseren. Je sport altijd onder begeleiding van een vaste fysieke trainer en in een groep van maximaal 10 deelnemers per keer. Iedere fysieke training duurt 90 minuten. De groep bestaat uit mensen die een soortgelijk programma als jou volgen, waardoor je contact krijgt met mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden.   

De gesprekken die je gaat voeren binnen de psychosociale training duren maximaal 60 minuten per keer en zijn op individuele basis. Binnen de psychosociale trainingen ga jij met je persoonlijke begeleider aan de slag om leren om te gaan met belemmeringen, beperkingen te accepteren en je mentale belastbaarheid te verhogen. Bovendien zal er gezamenlijk gekeken worden naar je mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt.