Psychosociale preventie

Annemiek psychosociale preventie.pngHerstellen van veerkracht 

Wanneer je te maken krijgt met psychosociale klachten zoals depressieve gevoelens, onzekerheid, het gevoel dat het je teveel wordt of wanneer je angsten hebt, dan kan je middels preventieve psychosociale training ervoor zorgen dat je niet uit gaat vallen van werk of dat je in een burn-out situatie terecht komt. Psychosociale preventie heeft als doel om jou bij te staan in het herstellen van veerkracht, het leren omgaan met de uitdagingen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag. 

Mentale veerkracht stelt mensen in staat om met tegenslagen om te gaan. Het versterken van mentale veerkracht kan (psychische) problemen voorkomen of verminderen.

 

Preventie van angst

In situaties waarin veel stress voorkomt kun je te maken krijgen met gevoelens van angst, spanning en onrust. Wanneer je buitensporig veel stress ervaart kan dit lijden tot een angststoornis. De angst blijft dan bestaan als de angstopwekkende situatie er niet meer is. Je normale functioneren wordt hierdoor verstoord. Jaarlijks krijgt 12,4 procent van de volwassenen tussen de 18 en 64 jaar angstklachten of een angststoornis. Angststoornissen hebben een groot effect op jouw leven en dat van je omgeving. De kwaliteit van leven neemt vaak af. Preventie van angst en depressie kan ernstige en/of chronische klachten voorkomen. Dat is goed voor de gezondheid en maatschappelijke participatie van personen, maar ook voor het verminderen van zorgkosten op nationaal niveau. 

 

Combineren met fysieke training

Bij Integrated Care Limburg kun je terecht voor een Psychosociale preventie.pngmonodisciplinair traject voor psychosociale preventie. Indien gewenst kan de combinatie met fysieke training gemaakt worden. 

Fysieke en psychosociale belasting hangen namelijk heel vaak samen. Wanneer je psychisch tegen een muur aanloopt heeft dit vaak ook effect op je fysieke gesteldheid. Door met een maatwerkprogramma te werken aan je fysieke belastbaarheid, kun je zelf een positieve invloed uitoefenen op je psychisch welzijn. De fysieke training zal onder begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd worden.