Multidisciplinaire revalidatie

begeleiding tom.pngDoor verschillende en een opstapeling van klachten, meldt je je ziek. Je wordt vervolgens door een bedrijfsarts opgeroepen en hij/zij bespreekt met jou wat er aan de hand is en waarom je ziek bent gemeld. Soms kan het dan zo zijn dat de bedrijfsarts je adviseert een multidisciplinair arbeidrevalidatieprogramma te volgen. Waarom? Wat houdt het in? Wat kan het voor jou betekenen? 

 

Samen werken aan herstel

De multidisciplinaire arbeidsrevalidatie van Integrated Care Limburg wordt ingezet wanneer er sprake is van werkuitval. Wanneer je voor een dergelijke arbeidsrevalidatie wordt aangemeld, is er vaak sprake van een combinatie van problematieken. Vaak heb je lichamelijke en fysieke klachten. Soms ben je je ervan bewust dat het ene samenhangt met het ander, soms komt die bewustwording pas later. 

Voorbeelden van problematieken die middels multidisciplinaire behandelingen kunnen worden behandeld zijn:

  • overspannendheid
  • burn-out
  • klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat die psychosociale gevolgen hebben
  • psychosociale klachten waardoor ook fysieke klachten ontstaan
  • onverklaarbare klachten
  • chronische pijn
  • na een ongeluk
  • na een operatie
  • als voorbereiding op een (ingrijpende) operatie

 

begeleiding.pngBinnen 13 weken nieuwe perspectieven

Middels een maatwerkbegeleiding kijken wij wat er nodig is om jouw belastbaarheid en vitaliteit te verhogen en je op een duurzame manier terug te laten keren naar je dagelijkse functioneren en werk. Niemand is hetzelfde evenals de klachten of zorgvraag die men heeft, daarom zijn alle arbeidsrevalidatietrajecten van ICL maatwerk. Onze multidisciplinaire programma's zijn kop-staart programma's. Door onze uitgebreide ervaring, die we op hebben gedaan in de afgelopen 14 jaar, werken wij samen, op een effectieve manier toe naar resultaat.  

 

Hoe ziet het multidisciplinaire programma eruit?

Na aanmelding zal je worden uitgenodigd voor twee intakegesprekken, bij de fysiotherapeut en psychosociale trainer. Na aanleiding van deze gesprekken die ieder 90 minuten duren, wordt er een rapportage opgesteld met hierin de bevindingen en advies rondom een arbeidsrevalidatieprogramma. Voorafgaand aan de start van het trainingsprogramma wordt een opbouwmoment ingepland met de fysiotherapeut. Tijdens dit gesprek krijg je meer uitleg over het programma, worden evaluatiegesprekken ingepland en het fysieke trainingsprogramma opgesteld. Vervolgens kom je op vaste dagen en tijden trainen gedurende meerdere weken. Vooraf wordt er afgesproken binnen welke termijn iemand zijn programma gaat doorlopen. De programma’s duren gemiddeld 13 weken. Tussentijds wordt er meermaals geëvalueerd en vindt er een terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever, veelal de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Aan het einde van het programma vindt de eindevaluatie plaats en wordt er een eindrapportage geschreven met de behaalde resultaten tijdens het programma. Bij al deze evaluaties en rapportages wordt jij als cliënt betrokken.

 

Testimonial

In 2016 werd ik door het UWV naar Integrated Care Limburg Annemiek psychosociale preventie.pngdoorverwezen. Ik was veel te zwaar, had een hoge bloeddruk en ik heb beperkingen aan mijn beide handen. Kortom een slechte conditie en in de put omdat ik mijn werkzaamheden niet meer kon uitvoeren. Bij Integrated Care Limburg kwam ik terecht bij psychotherapeute Annemiek en fysiotherapeut Tom, zij stelden samen een behandelplan op om mijn  fysieke en mentale belastbaarheid te trainen en te verhogen. De combinatie van persoonlijke en accurate begeleiding  én goede ondersteuning en correctie zorgden ervoor dat ik binnen een half jaar 16 kilo aan gewicht verloor, mijn bloeddruk normaal werd en ik inzicht kreeg in mijn nieuwe situatie. Ik leerde omgaan met mijn beperking en durfde weer om mijn eigen grenzen te verleggen. Ik weet dat de verantwoordelijkheid bij mijzelf ligt. Ik ben zo blij met de resultaten dat ik heb besloten om te blijven trainen onder begeleiding van Integrated Care Limburg binnen de preventieve training, FysioVitaal, om het terugkomen van klachten te voorkomen. Dit doe ik nog altijd met veel plezier!