Werkfit maken

Kennismakingsgesprek met de ICL arbeid re-integratiecoach

Bij ICL kunnen mensen met een AG, arbeidsongeschiktheidsuitkering (waaronder WIA-, WGA-, WAO-, Wajong-  of WAZ-uitkering) of een ZW, ziektewetuitkering, terecht via het UWV voor het 'Werkfit maken' programma. Na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een gesprek met onze re-integratiecoach. Tijdens dit gesprek zal de re-integratiecoach ruimschoots de tijd nemen om kennis te maken met de cliënt en eventuele vragen te beantwoorden. 
 

Werken aan de terugkeer naar het arbeidsproces

Binnen het traject 'Werkfit maken' gaat de re-integratiecoach met de cliënt aan de slag om hem/haar klaar te stomen voor de terugkeer naar het arbeidsproces. Indien nodig kan de re-integratiecoach aanvullende hulp inschakelen van de fysieke of psychosociale trainers binnen ons team. De re-integratiecoach kijkt naar de huidige plek van de cliënt in de arbeidsmarkt en hoe deze samen met de cliënt verbeterd kan worden.

 

Verloop Werk-fit maken traject

De cliënt wordt allereerst uitgenodigd voor een intakegesprek met de re-integratiecoach. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een re-integratieplan 'Werkfit maken' opgesteld. De cliënt krijgt vooraf meer inzicht in het re-integratieplan en afspraken over de contactmomenten worden gemaakt. Indien de fysieke trainer of psychosociale trainer bij de begeleiding wordt betrokken zullen ook deze trainingen worden ingepland. 
 

Een programma op maat

Een Werkfit programma kan gecombineerd worden met een fysiek trainingsprogramma. Indien de re-integratiecoach dit adviseert, zal dit eerst met de verwijzer besproken worden en de redenen ervoor duidelijk gemaakt worden. Iedereen is anders, heeft een andere (zorg)vraag, wensen en behoeften, waardoor een op maat gemaakt en persoonlijk programma essentieel is. Het fysieke trainingsprogramma wordt tijdens de duur van het programma meerdere malen aangepast om de cliënt gemotiveerd en uitgedaagd te houden, altijd rekening houdend met je fysieke belastbaarheid. Individueel en op maat! 

 

Fysieke en psychosociale training

Onze fysieke en psychosociale trainingen worden zowel in Maastricht als in Parkstad georganiseerd. De fysieke trainingen zijn op vaste dagen en vaste tijden wat helpt om een bepaald ritme te realiseren. Er wordt gesport onder begeleiding van een vaste fysieke trainer en in een groep van maximaal 10 deelnemers per keer. Iedere fysieke training duurt 90 minuten. 

De gesprekken die worden gevoerd binnen de psychosociale training duren maximaal 60 minuten per keer en zijn op individuele basis. Binnen de psychosociale trainingen wordt aandacht besteed aan het leren om gaan met belemmeringen, beperkingen te accepteren en mentale belastbaarheid te verhogen.