Psychosociale revalidatie

De psychosociale kanten van verzuim

Het is de taak van de psychosociale trainer om inzicht te geven in deAnnemiek psychosociale preventie.png psychologische kanten van verzuim en re-integratie. Bij niet-productieve stress komt zowel de fysieke als de mentale belastbaarheid vaak onder druk te staan. Een niet-optimale werkomgeving draagt ertoe bij, dat het evenwicht in de verhouding belasting/belastbaarheid chronisch verstoord raakt. De balans in functioneren wordt daardoor ondermijnd.  
 

Het psychosociale trainingsprogramma

Het psychosociale trainingsprogramma start nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden. Binnen het psychosociale maatwerkprogramma worden individuele gesprekken gevoerd, 45 minuten per keer. Inhoudelijk bestaan de interventies uit stressbeheersingstechnieken, RET (Rationeel Emotieve Therapie), relaxatie en assertiviteit. Oefeningen, experimenten en cognitieve interventies worden aangereikt. Samenwerken om op mentaal vlak het beste uit jezelf te halen is hierbij het streven.. 

 

De mentale belastbaarheid verhogen

Bij de doelen van behandeling, die regelmatig worden geëvalueerd, staat gedragsverandering ook bij de psychosociale begeleiding prominent vooraan. Gedragsverandering via handelsgericht leren beklijft op een veel dieper niveau. De diverse invalshoeken en behandelwijzen zorgen ervoor, dat de balans in fysieke en mentale belastbaarheid zal verbeteren, hetgeen een positief effect heeft op het re-integratieproces.  

 

Duurzame en klachtenvrije inzetbaarheid

Aan het einde van de psychosociale interventie zijn de energetische-, vitaliteits-, en/of psychosociale klachten afgenomen, de mentale belastbaarheid toegenomen, inzicht en gedragsverandering omtrent het ontstaan van de klacht ontwikkelt en is duurzame en klachtenvrije inzetbaarheid het streven.