Psychosociale preventie

Psychosociale preventie heeft als doel cliënten bij te staan in het herstellen van veerkracht, het leren omgaan met de uitdagingen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag. Binnen de gesprekken zullen belemmerende factoren en dieperliggende blokkades in kaart worden gebracht. Er wordt inzicht verkregen in gedrag, cognities, emoties en persoonlijke waarden waarna de focus zal liggen op het toekomstige gedrag en het aanbrengen van veranderingen hierin.  

Cliënten met uiteenlopende klachten kunnen baat hebben bij psychosociale preventie, bijvoorbeeld: somberheid, angst, burn-out, piekeren, emotionele problemen, etc. Bij Integrated Care Limburg kunnen cliënten terecht voor een monodisciplinair behandeling voor psychosociale therapie. Maar deze therapie kan ook gecombineerd worden tot een multidisciplinair behandeling in combinatie met fysieke training.