Jobcoaching

Samen werken aan zelfstandigheid 

Jobcoaching is bedoeld voor werknemers die belemmering ervaren vanwege een arbeidsbeperking. Onder arbeidsbeperking verstaan we problematiek op fysiek en/of mentaal gebied die werknemers bij hun werk ervaren. Ons uitgangspunt is dat met de individuele en op maat gemaakte dienstverlening het mogelijk is dat de medewerker werkzaamheden (weer) zelfstandig gaat uitvoeren. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden zodat zelfstandige deelname aan arbeid mogelijk wordt en blijft. Het optimale resultaat is om de werknemer geheel zelfstandig te laten functioneren. De jobcoach blijft beschikbaar om zo nodig te begeleiden op de werkplek met het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden of als zich problemen voordoen. Werkgevers ontbreekt het namelijk vaak aan tijd en de benodigde expertise daarvoor.

 

Wat zijn de kerntaken van een jobcoach?

  • doelgroep, mensen die “langdurige” ondersteuning nodig hebben bij in de persoon gelegen factoren.ziekteleer, beperkingen kunnen vertalen naar mogelijkheden (niet ziekte zelf centraal stellen); procesgericht begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de werknemer; 
  • de jobcoach stimuleert de werknemer tot ontwikkeling; 
  • de jobcoach signaleert wat aansluit bij en opgepakt wordt door de werknemer en borduurt daarop voort; 
  • niet alleen de werknemer wordt begeleid door de jobcoach, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt);