Inhouse fysiotherapie

Fysio op het werk voorkomt langdurig doorlopen met klachten

Werknemers kunnen te maken krijgen met lichamelijke klachten door een blessure of ziekte. Door hun werkschema hebben ze vaak weinig tijd om behandelingen te laten uitvoeren of ze nemen hiervoor een aantal uren verlof. Dit betekent dat werknemers inadequaat hulp inschakelen of dat er kostbare tijd van de werkgever wordt verbruikt. Een in-house fysiotherapeut biedt hierbij een oplossing.

fysioinhouse.jpg

 

Gebruik maken van reeds aanwezige faciliteiten

Wij kunnen hiervoor gebruik maken van een ruimte die geschikt is voor een bedrijfsarts waarin een behandelbank aanwezig is. Uw werknemers kunnen zelf contact opnemen om op een vast(e) dag of dagdeel een afspraak met ons in te plannen bij de dienstdoende fysiotherapeut. Hierdoor kunnen de klachten binnen een geringe tijd binnen uw bedrijf worden verholpen. Er wordt tijd en geld bespaard van een werkgever en/of werknemer/patiënt, bovendien voelt de werknemer/patiënt zich gewaardeerd dat deze snelle en adequate hulp gefaciliteerd wordt waardoor de betrokkenheid bij de organisatie groeit.  

 

begeleiding Chantal.pngLangdurig verzuim voorkomen

Fysieke klachten komen vaak voor wanneer er repeterend werk uitgevoerd wordt of werk waarin beweging afdoende is. Dit kan leiden tot toenemende klachten. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker deze klachten te behandelen zijn en des te langer het behandeltraject zal duren. Het doel van onze fysiotherapeut is daarom ook de werknemers/patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium te zien of te signaleren. Hoe eerder werknemers/patiënten behandeld worden, des te sneller men van de klachten afkomt. Uiteraard heeft dit ook een positief effect op het voorkomen van ziekteverzuim.  


Voordelen inhouse fysio

Voor zowel bedrijven als huisartsenpraktijken is het interessant om een fysiotherapeut op locatie te hebben. Dit zorgt voor korte communicatielijnen en werknemers/patiënten kunnen snel geholpen worden.

Voordelen voor een bedrijf/huisartsenpraktijk: 

  • Voorkomen van oplopend ziekteverzuim 

  • Een fysiotherapeut die gelieerd is aan de organisatie/huisartsenpraktijk 

  • Beperking van afwezigheid door bezoek aan fysiotherapeut in-house 

  • Een gezondheidsdienst die de werkgever/huisartsenpraktijk aan kan bieden, maar niks kost 

  • Een fysiotherapeut die inzicht krijgt in de gezondheid van de medewerkers/organisatie/patiënten 

  • Indien gewenst kan de fysiotherapeut ook adviezen op de werkvloer geven, klachten vroegtijdig signaleren en behandelen