FysioVitaal

Hét persoonlijke fysieke trainingsprogramma FysioVitaal werknemers en cliënten 2.png

onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Om klachten te voorkomen, om recidief van klachten te voorkomen of om ervoor te zorgen dat de belastbaarheid wordt verhoogd en duurzame inzetbaarheid gerealiseerd wordt. FysioVitaal kan worden ingezet als preventie of als een vervolg programma nadat een cliënt arbeidsrevalidatie of fit@work traject heeft doorlopen. Op deze manier kan de cliënt worden begeleid om op een verantwoorde manier zijn belastbaarheid verder op te bouwen of behaalde resultaten te behouden.  
  

Persoonlijke begeleiding 

Wanneer een cliënt nog niet bij ons bekend is wordt er gestart met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het doel van de training besproken maar vindt er tevens een screening en onderzoek van mogelijke klachten plaats. Dit alles om de huidige gezondheidssituatie van de cliënt goed in beeld te brengen.  

fysiotom.jpgAan de hand van het intakegesprek, of de al bekende gegevens, wordt er een fysiek trainingsprogramma op maat gemaakt. Hulpvragen en doelen variëren en daarom krijgt iedereen een geheel op hem/haar afgestemd trainingsprogramma. Hierbij wordt rekening gehouden met eventueel aanwezige klachten of klachten die in het verleden hebben gespeeld. Regelmatig evalueren we de voortgang van de cliënt middels tussentijdse meetmomenten om zo te zorgen dat de gestelde doelen worden behaald. De fysieke trainers van ICL arbeid dagen de sporter uit en werken met uiteenlopende en uitdagende trainingsvormen. 

 

FysioVitaal is voor iedereen. Van jong tot oud, man en vrouw én voor diegene die een stok achter de deur kunnen gebruiken.

ICL arbeid werkt namelijk met vaste dagen en tijden om te sporten. Hierbij wordt een vaste trainer aan de sporter toegewezen. In een vaste groep, op een vaste dag en tijd en met dezelfde trainer trainen zorgt ervoor dat er een structuur wordt gerealiseerd in het sporten. Dit is een van de onderscheidende zaken ten opzichte van een reguliere sportschool. Samen gaan we een commitment aan om doelen te behalen. Uiteraard zijn wij flexibel en kunnen trainingen ingehaald worden op andere dagen en tijden. 

Mocht er sprake zijn van terugval of ontstaan er lichamelijke klachten? Doordat onze groepen worden begeleid door een fysiotherapeut kan deze hier direct het trainingsprogramma op aanpassen. 

De FysioVitaal training is indien gewenst te combineren met voedingsdeskundig advies. 

  

Voordelen FysioVitaal als vervolgtraject 

  • Cliënten blijven werken aan het verbeteren van hun algehele belastbaarheid. 

  • Cliënten behouden een stok achter de deur om te komen trainen.  

  • Cliënten worden begeleid in de overgang naar het zelf regiseren in het behouden van hun opgebouwde belastbaarheid. 

  • Er blijft een mogelijkheid om opdrachtgever te informeren over de huidige status van cliënt. 
      

Tarieven

Wanneer een cliënt vanuit arbeidsrevalidatie of fit@work traject wordt aangemeld voor FysioVitaal zullen er geen inschrijfkosten worden gehanteerd. Er kan voor een cliënt een abonnement voor een bepaalde periode worden afgesloten. De cliënt komt dan trainen bij ICL op vaste dagen en tijden. De training duur 1,5 uur per keer. Mocht een cliënt een keer niet kunnen? Als hij/zij zich voor aanvang van de training afmeld kan deze training op een ander moment worden ingehaald. 

Hieronder vindt u een overzicht van de trainingsmoment. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
  8:00-9:30   8:00-9:30    
          9:00-10:30
  11:00-12:30   11:00-12:30    
17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:20-19:00    
19:00-20:30 19:00-20:30   19:00-20:30    

*de bovenstaande tijden gelden voor de FysioVitaal trainingen bij ICL arbeid vestiging Maastricht-Oost.

Een abonnement kan worden afgesloten per maand, bijvoorbeeld voor 3 maanden. Er kan hierbij gekozen worden voor een trainingsfrequentie van één keer of twee keer per week. De kosten hiervoor bedragen €39,00 of €54,00 per maand.