Fysieke revalidatie

Bij (dreigend) werkuitval

Het fysieke trainingsprogramma wordt ingezet voor iemand die fysieke klachten ervaart, die dusdanig zijn dat er sprake is van uitval van werk of dreigend werkuitval. Tijdens het fysieke trainingsprogramma wordt er gewerkt aan het verminderen van de klachten en vergroten van de fysieke belastbaarheid. Om dit te bewerkstelligen wordt er een gepersonaliseerd fysiotherapeutisch trainingsprogramma opgesteld.  

Chantal uitleg.png         

Hulp bij uiteenlopende klachten

Cliënten met uiteenlopende fysieke klachten kunnen zowel individueel als binnen een groep worden getraind. Klachten waarbij fysieke training ingezet kan worden zijn onder andere rugklachten, nek-schouderklachten, knieklachten, bekkenklachten, artrose, na een operatie of een ongeval.  

 

Leren omgaan met fysieke- en/of pijnklachten 

Binnen de trainingen wordt daarnaast aandacht besteed aan de omgang met de fysieke klachten en/of pijnklachten. Het bewust maken van het gedrag van de cliënt speelt hierbij een grote rol, waarna gedragsverandering tot stand kan worden gebracht. Op deze manier willen wij de cliënt stimuleren om aan zijn gezondheid te werken en deze ook na het trainingsprogramma op peil te houden.  

 

begeleiding tom 3.pngVerloop programma

Het fysieke trainingsprogramma start nadat er een intake heeft plaatsgevonden. Tijdens het intakegesprek wordt de huidige gezondheidssituatie in kaart gebracht en de factoren die hierop van invloed zijn. Denk hierbij aan omgevingsfactoren zoals de thuis- en werksituatie. Vervolgens maakt de fysieke trainer een trainingsprogramma op maat dat inspeelt op de klachten, wensen en behoeften. Binnen het trainingsprogramma wordt er gedurende 13 weken 2 of 3 keer per week getraind. De trainingen duren 90 minuten per keer en zijn altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut. De werknemer komt in een vaste groep terecht met mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. De frequentie van de trainingen zal in samenspraak met de werknemer, en desgewenst werkgever, worden bepaald. Tijdens het programma worden meerdere evaluatiemomenten ingepland. Over de voortgang, reeds behaalde en te behalen doelen worden tussentijdse en eindrapportages geschreven die verstuurd zullen worden naar de bedrijfsarts. 

 

Soms hebben mensen pure fysieke of psychosociale klachten waarbij een multidisciplinaire aanpak te uitgebreid van aard is. Om deze reden biedt ICL Arbeid monodisciplinaire revalidatieprogramma’s aan op zowel fysiek als psychosociaal gebied.