Fit@work

Werken aan de vitaliteit van de medewerker 

Het Fit@work-programma richt zich op het verminderen van overgewicht en het aanleren van een gezonde leefstijl aan de werknemer. Overgewicht brengt verschillende gezondheidsrisico's met zich mee, die van invloed kunnen zijn op het verzuimgedrag van de werknemer. Uit statistieken is gebleken dat werknemers met ernstig overgewicht meer werkdagen verzuimen en vaak ook langer ziek zijn. 

Fit@work.png

 
Het Fit@work programma

Binnen het Fit4Work-programma wordt doormiddel van voedingsadvies, fysieke trainingen en gedragsverandering een duurzame verbetering van de leefstijl te weeg gebracht. De cliënt wordt gedurende 6 of 12 maanden begeleid. Bij de start vindt er een intake bij de fysiotherapeut en voedingsdeskundige plaats. Hierbij wordt de huidige gezondheidssituatie van de werknemer in kaart gebracht. Vervolgens worden doelen en een persoonlijk trainings- en begeleidingsprogramma opgesteld. Tijdens het programma vinden er regelmatig gesprekken plaats met de voedingsdeskundige, fysieke trainer en komt de werknemer 2x per week bij ICL trainen. Binnen deze trainingen wordt de cliënt uitgedaagd om zijn fysieke grenzen op te zoeken en zijn fitheid te verbeteren. Doelen worden gesteld en aangepast wanneer ze behaald zijn. In samenspraak met de werknemer wordt er elke 3 of 6 weken geëvalueerd en de voortgang gemonitord. De bedrijfsarts zal middels een intake-, tussentijdse- en eindrapportage op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Dexa Scan 2.png        

Full body scan om inzicht te geven in de huidige fysieke situatie  

Om een goed beeld te krijgen van wat dit trainingsprogramma met mensen doet, wordt er buiten de normale testen ook gebruik gemaakt van een DXA Scan. Dit is een full body scan waarbij de samenstelling van het lichaam goed weergegeven kan worden. De scan geeft in beeld weer hoe de opbouw van het lichaam is met betrekking tot vetweefsel, spierweefsel, bottenstructuur, botdichtheid en visceraal vet. De scan wordt aan het begin en aan het einde van het programma gemaakt zodat er een goede vergelijking kan plaatsvinden.  

 

Duurzame resultaten door een leef- en eetstijlverandering

De ervaring leert dat het meedoen aan het Fit4work-programma duurzame resultaten oplevert. Het Fit4work-programma helpt gedragsverandering rondom voeding en beweging tot stand te brengen. Deelnemers maken een leefstijlverandering door. Het voedingsadvies wordt compleet aangepast op de desbetreffende deelnemer, wat ervoor zorgt dat de deelnemer niet met een dieet bezig is, maar met een eetstijlverandering. Hierin mag de deelnemer dingen eten die hij/zij lekker vindt, maar met mate en in goede overweging. Ook culturele verschillen op het gebied van voeding worden meegenomen in het advies. Je kunt immers een Italiaan geen pasta verbieden.  

 

Een investering in de gezondheid van de werknemer en de organisatie

Het Fit4work-programma zorgt er ook voor dat werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen. Als werkgevers het Fit4work-programma aanbieden en bekostigen, tonen ze dat ze de gezondheid van de werknemer belangrijk vinden. Samen investeren in duurzame inzetbaarheid en in de gezondheid van zowel de werknemer als de organisatie.  

 

Testimonial
After I got my confirmation that I could participate in the Fit@Work program I was very eager to start.
The program started with an intake with the nutritionist and already during this intake I got some useful and clear information how to change my eating habits.
A few weeks later also the intake with the exercise expert took place and also here started immediate with the trainings sessions. A personal workout program was made, which I could use in the coming trainings sessions.
After the first trainings and changing my eating habits, I noticed already some changes and my scale at home confirmed my progress.
This progress of decrease in weight was confirmed at my second visit with the nutritionist. All my questions about food combinations, food properties and so on are always answered in a way that I understood and I could do something with the answers.
Also in the trainings sessions I could notice improvements, heavier weights during workouts and better results in Cardio. Because only training with equipment is killing on a long term, the trainer does also offer a lot of other exercises. For yourself or in a group session, to stimulate each other.
After 8 month of participation I can only conclude that:
  • I already had to buy new cloths (lost almost 16 kg)
  • My condition improved (also started to run again)
  • Change my food purchase (less sugar, carb products)
Still a few months to go and curious what the end result is after this program.
One thing is sure, that I will not fall back into the old way because of the investments done of everyone who made this possible.