Haalbaarheidsonderzoek

De haalbaarheid van een spoor 2 begeleidingstraject

Door ziekte kan het voorkomen dat een werknemer zijn eigen werk niet kan hervatten. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) schrijft voor dat dan een externe partij moet worden ingeschakeld om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te bekijken. Een haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om voorafgaand aan een spoor 2 begeleidingstraject te bepalen of de inzet hiervan zinvol, haalbaar en realistisch is. 
 

Is passende arbeid bij een andere werkgever haalbaar?

Het haalbaarheidsonderzoek is erop gericht om te kijken of de inzet van een spoor 2 re-integratietraject naar passende arbeid bij een andere werkgever haalbaar is. Het uitgangspunt is het medisch arbeidsdeskundig oordeel, zoals herleid kan worden uit arbeidsdeskundig onderzoek, het belastbaarheidsprofiel (FML), opgesteld door de bedrijfsarts en alle aanverwante documentatie aangaande werknemer en desbetreffende medische problematiek(en).

Een haalbaarheidsonderzoek duurt 8 tot 10 weken en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • uitgebreide individuele intake en dossierstudie;
  • persoonlijk arbeidsonderzoek (biografische checklist/cognitieve vermogens/persoonlijkheidsonderzoek competentietetest);
  • loopbaanmogelijkheden en arbeidsmarktonderzoek;
  • intensief contact tussen senior re-integratiecoach en de werknemer. 

 

Voor wie is een haalbaarheidsonderzoek?

Het haalbaarheidsonderzoek is geschikt voor alle medewerkers, ongeacht opleidingsniveau of branche. Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage waarin bovenstaande onderwerpen uitgebreid geëvalueerd worden. Dit resulteert in een concreet advies op basis waarvan de werkgever een verantwoorde keuze kan maken over eventuele vervolgstappen. Indien nodig wordt de rapportage mondeling toegelicht.

 

De uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek

Uit het haalbaarheidsonderzoek kan naar voren komen dat er geen bemiddelingsmogelijkheden zijn. In dat geval wordt geadviseerd om het UWV in te schakelen voor een deskundigenoordeel. Het doel daarvan is om (tijdelijk) vrijstelling te krijgen voor een spoor 2-traject. Als duidelijk wordt dat een spoor 2 re-integratie wel zinvol en reëel is, kan dit in nader overleg worden besproken en vormgegeven.