Arbeidsrevalidatie UWV

Arbeidsrevalidatie voor uiteenlopende klachten

Arbeidsrevalidatie zijn mono- of multidisciplinaire behandelprogramma's waarbij de cliënt ondersteuning krijgt, daar waar nodig. Met een maatwerkprogramma wordt er samen met de cliënt gewerkt aan de mogelijkheid om terug te keren in het arbeidsproces. Gedurende het traject wordt de re-integratiebegeleider en/of verzekeringsarts van het UWV door middel van rapportages op de hoogte gehouden van de voortgang van de cliënt. 

 

Fysiek arbeidsrevalidatie

Bij ICL arbeid kun je terecht met uiteenlopende fysieke klachten. Klachten waarbij fysieke training ingezet kan worden zijn onder andere:

 • rugklachten 
 • nekklachten
 • schouderklachten
 • knieklachten
 • bekkenklachten
 • artrose
 • ter voorbereiding op of na een operatie of een ongeval. 

 

Verloop fysieke arbeidsrevalidatie

Om de huidige gezonheidssituatie en de factoren die hierop van invloed zijnin kaart te brengen wordt er gestart met een individuele intake met de fysiotherapeut oftewek fysieke trainer. Aan de hand van deze gegevens stelt de fysieke trainer een trainingsprogramma op maat voor de cliënt op. Hierbij wordt er ingespeeld op de klachten, wensen en behoeften van de cliënt. Binnen het traject wordt er gedurende 13 weken 2 of 3 keer per week getraind.  De trainingen duren 90 minuten per keer en zijn altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut. Cliënten trainen in vaste groepen met mensen die zich in soortgelijke situaties bevinden. Tijdens het traject worden er verschillende evualtiemomenten gepland om de voortgang tijdens het traject te bewaken. Van deze evaluatiemomenten ontvangt de opdrachtgever een rapportage. 

Psychosociale arbeidsrevalidatie

De psychosociale arbeidsrevalidatie zal aandacht besteden aan de psychoscociale klachten die in relatie staan tot de werkuitval van de cliënt. De meest voorkomende klachten die wij behandelen zijn onderstaand benoemd. 

 • angsten
 • assertiviteitsproblematieken
 • burn-out
 • chronische vermoeidheid
 • depressieve gevoelens
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • een verstoord of negatief zelfbeeld
 • slaapproblemen
 • stress

 

Verloop psychosociale arbeidsrevalidatie 

De psychosociale arbeidsrevalidatie start nadat er een inidividuele intake met de psycholoog oftewel psychosociale trainer heeft plaatsgevonden.Tijdens het intakegesprek wordt de huidige psychosociale situatie in kaart gebracht en de factoren die hierop van invloed zijn. Vervolgens maakt de psychosociale trainer een begeleidingstraject op maat dat inspeelt op de klachten, wensen en behoeften van de cliënt. De frequentie van de gesprekken wordt in samenspraak met de cliënt bepaald. Tijdens het traject worden er meerdere evaluatiemomenten ingepland. 

 

Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie

Naast de monodisciplinaire trajecten is het mogelijk om de fysieke en psychosociale trainingen te combineren binnen één traject. Voorbeelden van problematieken die middels multidisciplinaire behandelingen kunnen worden behandeld zijn:

 • overspannendheid
 • burn-out
 • klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat die psychosociale gevolgen hebben
 • psychosociale klachten waardoor ook fysieke klachten ontstaan
 • onverklaarbare klachten
 • chronische pijn
 • na een ongeluk
 • na een operatie
 • als voorbereiding op een (ingrijpende) operatie