Arbeidsdeskundig onderzoek

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Binnen een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige ad.pngad2.pngwerknemer en werkgever over de re-integratiemogelijkheden. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever dit uiterlijk 12 maanden na de ziekmelding uit te laten voeren. 
De arbeidsdeskundige van ICL zal aan de hand van een gesprek met de werkgever en de werknemer de arbeidsmogelijkheden in kaart brengen. Meegenomen in dit gesprek worden de structuur van de organisatie, de functie en functiebeschrijving, de belastbaarheidsgegevens van de cliënt en het oordeel van de bedrijfsarts dat vaak vastgelegd wordt in een Functie Mogelijkheden Lijst (oftewel FML). Daarnaast wordt de huidige werkplek beoordeeld. 

Binnen een arbeidsdeskundig onderzoek worden vier vragen beantwoord:

  1. Kan de werknemer terug naar eigen werk?
  2. Indien dit niet mogelijk is, zijn er dan aanpassingen mogelijk in het eigen werk waardoor de werknemer alsnog terug kan?
  3. Indien dat niet mogelijk is, zijn er mogelijkheden voor ander werk bij de eigen werkgever?
  4. Indien dat niet mogelijk is, zijn er mogelijkheden voor werk bij een andere werkgever? Dit noemen we spoor 2. Lees hier meer over spoor 2.

 

Een arbeidsdeskundige kiezen

De keuze maken voor een bureau dat je (werknemers) gaat begeleiden bij een arbeidsdeskundig onderzoek is niet altijd gemakkelijk. Daarom biedt ICL de mogelijkheid, om voordat er een keuze wordt gemaakt, een vrijblijvend gesprek te laten plaatsvinden tussen de werknemer en de arbeidsdeskundige.

arbeidsdeskundig onderzoek.png     

Geen wachttijden, binnen 4 weken eindresultaat  

Bij ICL arbeid hanteren wij geen wachttijden. Wij proberen alle aanmeldingen binnen 1 week in te plannen. De rapportage van de arbeidsdeskundige zal binnen 4 weken na aanmelding afgesloten worden middels een eindgesprek met werknemer, werkgever en eventueel bedrijfsarts. 

 

Arbeidsdeskundigen met ruimschootse ervaring

Bij ICL arbeid werken twee arbeidsdeskundigen; Ingrid Philippen en Gaston Pijls. Ingrid en Gaston hebben beide ervaring met zeer uiteenlopende doelgroepen en opdrachtgevers. Ingrid werkt daarbij ook al jarenlang met mensen met een auditieve beperking. Gaston is naast arbeidsdeskundige ook re-integratiecoach bij ICL arbeid. Gaston wordt bij één opdrachtgever of als arbeidsdeskundige of als re-integratiecoach ingezet. Hij zal nooit beide functies in begeleiding van een werknemer uitvoeren.